Cookies

Stad Antwerpen gebruikt cookies om uw surfervaring gemakkelijker en aangenamer te maken en om de inhoud van haar websites beter af te stemmen op uw behoeften en voorkeuren. U kunt de installatie van cookies weigeren, maar dan zullen sommige onderdelen van onze websites niet of niet optimaal werken.

Over dit cookiebeleid

De stad Antwerpen vindt het belangrijk dat u altijd en overal haar informatie kan consulteren over verschillende platformen heen. De stad Antwerpen werkt ook aan interactieve diensten en diensten op uw maat. Op de online diensten van de stad Antwerpen worden technieken gehanteerd om dit mogelijk te maken, bijvoorbeeld met behulp van cookies.

In dit cookiebeleid informeren we u welke cookies worden gebruikt en waarom. Verder lichten we toe in welke mate u het gebruik kan controleren. De stad Antwerpen wil graag uw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van haar online diensten zoveel mogelijk waarborgen.

Dit cookiebeleid is van toepassing op alle online diensten van de stad Antwerpen, met name alle websites, (mobiele) applicaties en internetdiensten die de stad Antwerpen aanbiedt.

De door u meegedeelde en van u verkregen gegevens worden door de stad Antwerpen, met maatschappelijke zetel te Grote Markt 1, 2000 Antwerpen, verwerkt onder toezicht van de stedelijke functionaris voor gegevensbescherming, mevrouw Anne Baré. Voor alle vragen en/of opmerkingen kunt u terecht op het hierboven vermelde adres of bij het stedelijk contactcenter (elke werkdag van 9 tot 17 uur) op 03 22 11 333 of informatieveiligheid@stad.antwerpen.be.

Wij raden u aan ook het privacybeleid aandachtig te lezen. Dit cookiebeleid en het privacybeleid zijn met elkaar verbonden. Cookies kunnen immers gebruikt worden om bepaalde gegevens van het gebruik van de online diensten van de stad Antwerpen te verzamelen. In het privacybeleid staat welke persoonlijke gegevens stad Antwerpen van u kan verzamelen, waarom zij deze gegevens willen verzamelen, hoe zij deze willen gebruiken, en hoe zij hiermee willen omgaan.

De stad Antwerpen kan het privacy- en/of cookiebeleid op elk moment veranderen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving. De gewijzigde voorwaarden worden dan bekendgemaakt op de relevante online diensten van de stad Antwerpen en gelden vanaf het moment dat ze bekendgemaakt worden.

Over cookies

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die op uw computer of uw mobiel apparaat worden geïnstalleerd als u een website bezoekt of gebruik maakt van een (mobiele) applicatie. Het cookiebestand bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de online-dienst of bij latere, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website of applicatie die u bezoekt, maar ook door servers van derde partijen die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken. Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website of applicatie. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of applicatie relevanter te maken voor de bezoeker door het aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

Welke cookies worden waarvoor op de online diensten van de stad Antwerpen gebruikt?

De cookies die op onze online diensten worden gebruikt kunnen verdeeld worden volgens verschillende criteria.

Hoe lang de cookies blijven bestaan?

Tijdelijke cookies: Tijdelijke cookies worden alleen tijdelijk opgeslagen in uw browser of applicatie. Zodra u uw browser of de applicatie sluit en verlaat worden die cookies gewist. Permanente cookies Permanente cookies blijven op uw computer of mobiel apparaat staan, ook als u de browser of de applicatie sluit. Permanente cookies maken het mogelijk u te herkennen tijdens latere bezoeken van de website of applicatie. Permanente cookies blijven op uw apparaat staan totdat hun einddatum bereikt is, totdat er een nieuwe cookie geïnstalleerd wordt, of totdat u ze verwijdert in uw instellingen van uw browser, applicatie of mobiel apparaat.

Wie plaatst en beheert de cookies?

* Eerstepartijcookies: Eerstepartijcookies zijn cookies die stad Antwerpen beheert en eigen zijn aan de bezochte of gebruikte online dienst van stad Antwerpen.

* Derdepartijcookies: Derdepartijcookies zijn cookies die beheerd en geplaatst worden door een derde partij. Dat gebeurt tijdens uw bezoek of gebruik van een online dienst van stad Antwerpen. Derdepartijcookies zorgen er dus voor dat bepaalde gegevens door uw bezoek of gebruik van een online dienst van stad Antwerpen aan derden verzonden wordt.

Waarvoor dienen de cookies?

* Noodzakelijke functionele cookies: Noodzakelijke functionele cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn opdat u de online diensten van stad Antwerpen op een goede manier kunt gebruiken. Deze cookies worden onder meer gebruikt om: de informatie te onthouden die u invult of aanduidt op de verschillende pagina’s, zodat u niet steeds al uw gegevens of voorkeuren opnieuw hoeft in te vullen of aan te duiden; het opslaan van instellingen voor een optimale videoweergave, zoals de gewenste buffergrootte en de resolutiegegevens van uw scherm; het uitlezen van uw browserinstellingen om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven; het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site bereikbaar blijft; het mogelijk maken om te reageren op onze websites. Als u die cookies weigert, zullen bepaalde (onderdelen) van de websites niet of niet optimaal werken.

* Performantie-Analyse cookies: De stad Antwerpen gebruikt performantie- en analysecookies om algemene informatie te verzamelen over de manier waarop bezoekers haar online-diensten gebruikt. Van de informatie die zo verzameld wordt, kunnen statistische analyses gemaakt worden. Deze statistieken geven de stad Antwerpen inzicht in hoe vaak haar webpagina’s bezocht worden, waar bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enz. Hierdoor is de stad Antwerpen in staat structuur, navigatie en inhoud van de online diensten zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken en in het algemeen te verbeteren. Deze informatie wordt ook gebruikt om te rapporteren over de prestaties van stad Antwerpen of in het kader van onderzoeken waaraan stad Antwerpen deelneemt.

*Sociale media cookies: De online diensten van stad Antwerpen kunnen embedded elementen van derde partijen bevatten. Dit kan gaan om content die bij een andere partij opgeslagen is, maar die op, in of via de online diensten van stad Antwerpen getoond wordt. Verder kan de stad Antwerpen content op de online diensten van stad Antwerpen door middel van buttons via social media gedeeld worden. Dit kan het voor sociale media mogelijk maken om via de online diensten van stad Antwerpen cookies te plaatsen en via deze weg gegevens te verzamelen. Hiervoor verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen hierover op hun eigen websites daarover geven: Facebook, Google+/Youtube, linkednin, Twitter. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen.

*Personalisatie cookies De stad Antwerpen kan ook gebruik maken van cookies die het mogelijk maken om meer gerichte aanbevelingen te doen op basis van uw gebruik van de online diensten van stad Antwerpen. Daardoor krijgt u op basis van uw surfgedrag op de online diensten van stad Antwerpen suggesties voor programma’s en andere informatie. Daarmee hopen we u in aanraking te laten komen met informatie die u interessant vindt en waar u misschien niet direct zelf aan had gedacht.

* Overige cookies: In deze categorie staan cookies, die niet in één van de andere categorieën van cookies te plaatsen zijn. Een voorbeeld hiervan zijn de cookies die kunnen worden ingeschakeld om eigen webanalyses te maken en sites te optimaliseren. Naast de hierboven vermelde performantie-analyse cookies, kunnen andere webanalysecookies gebruikt worden. Deze zullen wel uit te schakelen zijn omdat hierbij mogelijk identificeerbare persoonlijke gegevens worden verwerkt. Dit is niet het geval bij de vermelde performantie-analyse cookies. Van de informatie die met behulp van deze cookies wordt verzameld kunnen statistieken worden gemaakt. Deze statistieken geven inzicht in hoe vaak de webpagina’s bezocht worden, waar bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enz. Hierdoor is de omroep in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

*Onvoorziene cookies: Door de manier waarop internet en websites of applicaties werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze online diensten door derde partijen worden geplaatst. Dit is bijvoorbeeld het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten: dit zijn teksten, documenten, foto’s of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze online diensten getoond worden. Mocht u op onze online diensten cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierna niet genoemd hebben, laat het ons dan weten. Of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze uw privacy gewaarborgd hebben.

Hoe kan u het gebruik van cookies op de online diensten van de stad Antwerpen weigeren of beheren?

Via uw browserinstellingen kun u de installatie van cookies weigeren of beheren. U kan ook op elk moment de al geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiel apparaat verwijderen. Op de volgende website vind je voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: www.aboutcookies.org.